גלבוע.נט
מערכת שיבוץ שבועית
ניהול שעורים ומשאבים
מערכת ניהול סילבוסים
שיווק ( מתעניינים , C.R.M )
רישום למוסד אקדמי
מנהל אקדמי
מנהל סגל הוראה
גביה מסטודנטים
ניהול המסמכים האישיים
הפצות מסמכים אישיים
ניהול ההשגחה בבחינות
ניהול הציונים ב – Excel
מערכת ניהול בוגרים
משוב על מרצים
תמיכה לסט' עם צרכים מיוחדים
מעונות לסטודנטים
מערכת לניהול הנדסאים וטכנאים
הכשרת מורים
רישום לקורסים דרך האינטרנט
ניהול חומרי למידה למרצים
מבחנים אמריקאיים באינטרנט
רישום ONLINE
רישום בשיטת מכרז

גלבוע.נט

מערכת גלבוע.נט הנה מערכת כוללת לעיבוד נתונים במכללות ובאוניברסיטאות.
האוריינטציה שלה הנה ניהולית ואקדמית. בסיס הנתונים הנו אחוד ומנוהל ב – SQL .
מול בסיס הנתונים עובדות שתי חברות : 'תוכנות בית השיטה' בניהול הקמפוס ו 'ידיעון' בקשרים עם סטודנטים ומרצים באינטרנט.

עבודת המחלקות :
'מחזור החיים' השנתי של המוסד האקדמי מתבצע באמצעות עשרות מחלקות כאשר כל מחלקה משתלבת בתהליך הכללי של הניהול האקדמי הארגוני והכספי. לכל מחלקה קיים מודול התומך בצרכיה.

מערכת גלבוע.נט רואה את כל המחלקות כמרכיבים במערכת הכללית ( מערכת E.R.P אמיתית ). בסיס הנתונים הנו אחד וכל נתון נמצא רק פעם אחת במערכת. לכל נתון יש אחראי להכנסתו ואילו כל השאר יכולים לראותו ולהשתמש בו בהתאם להרשאותיהם. ההרשאות הנן בשלושה חתכים : חתך ארגוני, חתך אקדמי וחתך אישי, ברמת תוכנית פונקציה או שדה.

הגלבוע בנוי באוריינטציה של הגדרות פרמטריות כלומר כל משתמש קובע את צורת עבודתו.

תפיסת השירות העצמי :
המערכת בנויה בתפיסה שהסטודנט יכול, רוצה וצריך לשרת את עצמו. מניסיון, בכל חלק של המערכת שהוכנס השירות העצמי, שביעות רצון הסטודנטים עלתה פלאים.

האוריינטציה של הגלבוע הנה על ביטול הצורך במתווכים בין הסטודנט/מרצה לבין המערכת. במגע בין המשתמש ( סטודנט/מרצה ) לתוכנה ניתנות להם אפשרויות לבחירה, בכפוף לתקנות ולנהלים של האוניברסיטה.

בצורה זו עבודת המדורים והמזכירויות האקדמיות, משתחררת מהטיפול בסטודנטים ומתפנה לעסוק רק בתכנון הכללי ובטיפול במקרים החריגים.